E-Randevu Check-Up

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AÇIK RIZA

(Hasta, Hizmet Alan Kişi)

İstiklal Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aşağıda belirtilen kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine ve belirtilen süre kadar saklanmasına, gerektiğinde tüm bu bilgilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca korunacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu kabul ve beyan ederim.

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Saklama Süresi

Sağlık Verileri :

Boy, Kilo, Vücut Tipi

Diyetisyen Danışman Formu işlemleri için;

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

10 yıl

Pazarlama :

Telefon Numarası, e-mail adresi, Adı Soyadı, Unvanı

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmaları, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

5 yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Resim, Video

(Yurtdışı Aktarım)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmaları, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

5 yıl

Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği, Sendika Üyeliği :

Anlaşmalı olduğumuz Dernek, Vakıf ve Sendikalar için sağlanan indirim faaliyetleri işlemleri için üyelik bilgisinin kayıt işlemleri için; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

10 yıl

Onay veriyorum.

Onay vermiyorum.

Ad-Soyad : …………………………………………………………………………

TC Kimlik No : …………………………………………………………………………..

Tarih : …………………………………………………………………………..

İmza : …………………………………………………………………………..