E-Randevu Check-Up
Service Details

Radyoloji

Merkezimizin Radyoloji Ünitelerinde; dijital özellikte Uluslararası Tıbbi Standartlara sahip cihazlar kullanılmaktadır. Tüm tanılayıcı yöntemlerin ve tedavi sürecinin güvenilir ve hızlı yöntemlerle yürütülmesi sağlanmaktadır. Konvansiyonel görüntüleme yöntemlerine göre daha kaliteli sonuç veren ve detaylı incelemeye olanak tanıyarak tanıyı kolaylaştıran sistemlerle, veriler dijital ortamda elde edilmekte ve elde edilen görüntüler yine dijital ortamda arşivlenmektedir.

Radyoloji bölümünde kullanılan cihazlar;

Bilgisayarlı Tomografi (BT, CT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü (önden arkaya-coronal; yukarıdan aşağıya-axial; sağdan sola-sagittal) oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Radyoloji Kliniği'nde kullanılan Tomografi cihazı son teknolojik özellikleri ile minimum dozda yüksek kaliteli görüntüler elde edilmesine imkan sağlar. Diğer BT cihazlarına göre %50 daha az radyasyon vermektedir. Rutin tanısal görüntülemedeki başarısı ve yüksek kalitede kardiyak ayarlarıyla tüm hasta kesimine hitap edebilmektedir.

Koroner ve vasküler yapıların görüntülenmesi, kalp anatomi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi için aldığı ince kesit kalınlığı sayesinde en küçük detaylar bile rahatlıkla görüntülenebilmektedir. Kardiyak çalışmalar yüksek kalp atımlarında ve aritmisi olan hastalarda bile efektif şekilde yapıldığı için hekimlerin tanı koymasını kolaylaştırır.

Yüksek kaliteli anjiografi sonuçları elde edilip, koroner BT anjiografi ve kalsiyum skorlama yapılmasına olanak sağlar.