E-Randevu Check-Up
Service Details

Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümü kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla hizmet veren bir tıp dalıdır. Tıp Merkezi’mizde EKG, Ekokardiyografi, Efor Testi (Treadmill), 24 Saat Ritm Holder, Ambulatuvar Kan Basıcı Olcumu alanında en ileri teknolojiyi kullanan Koroner, preferik işlemler ve elektrofizyolojik çalışma konusunda deneyimli akademik/uzman hekimlerimizle her turlu tetkik, tanı ve tedavi girişimlerini yapılmaktadır.

Diğer

 • ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

  Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyo­nun tekrar yok olması) kaydeden dalga formudur. Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektrik aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektrik aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

 • EKOKARDİYOGRAFİ
 • 24 SAAT RİTM HOLDER

  Holter; hastanın belirli bir zaman (genellikle 24 saat) içerisindeki kalp ritmini kaydetmeye yarayan, taşınabilir elektrokar­diyografi (EKG) cihazıdır. Çoğunlukla kişi­nin normal günlük hayatı sırasında kalp rit­mini izlemek için kullanılır. Hekim genel­likle bu testi, hastada anormal kalp ritmin­den (aritmi) şüphelendiğinde yapmaktadır. Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritim de­ğişikliklerinin izlenmesini sağlamasıdır.

  Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu de­ğişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikâyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Hastanın kal­binin elektriksel aktivitesi bir teyp kasetine kaydedilir.

 • AMBULATUVAR (TANSİYON HOLDER)
 • STRES TESTİ