E-Randevu Check-Up
Service Details

Check-Up

Check Up, kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi adına gerçekleştirilen genel ve kapsamlı medikal incelemelerdir. Bu incelemeler, çeşitli gelişmiş araçlar yardımı ile tamamlanır. Check up, herhangi bir rahatsızlığı ya da şikâyeti olmayan bireyler için uygulanır ve temel amaç kişinin yatkınlığı olan hastalıklara sahip olup olmadığını kontrol etmek, eğer sahip ise hastalığın ilerleyişi ile ilgili kayıt tutarak olası tedavi süreçlerini doğru zamanda başlatmaktır. Genellikle belirli bir hastalıklara yatkınlığı olan bireylerin check up programlarının daha sık kontrolleri içermesi tavsiye edilirken herhangi bir yatkınlığı ya da risk faktörü bulunmayan bireylerin daha uzun aralıklarla kontrole gelmesi uygun görülmektedir.

Yapılan check up muayenelerinin sıklığı, kişinin yaşına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Örneğin kırk yaşını aşan bireylerin check up rutinlerine standart bir göz muayenesi, kardiyolojik incelemeler ve kanser taraması eklemesi tavsiye edilmektedir. Kişinin risk faktörüne sahip olmasa bile bu kontrolleri rutinine eklemesi, yaşa bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olması için son derece önemlidir.

Diğer

 • Kadınlara Özel VIP Check-up Paketi

  KADIN CHECK-UP

  Muayene (Dahiliye)

  Muayene (Üroloji)

  Muayene (Diyetisyen)

  Muayene (Kardiyoloji)

  Biyokimyasal Tetkikler

  Glukoz

  Glikolize hemoglobin (Hb A1C)

  Kolesterol

  HDL kolesterol

  LDL kolesterol

  Trigliserid

  Kan üre azotu (BUN)

  Kreatinin

  Ürik asit

  Alanin aminotransferaz (ALT)

  Aspartat transaminaz (AST)

  Gamma glutamil transferaz (GGT)

  Total Protein

  Mikroalbumin

  LDH izoenzimleri (Elektroforez)

  Alkalen fosfataz

  Fosfor (P)

  Potasyum

  Kalsiyum (Ca)

  Demir (Serum)

  Demir bağlama kapasitesi

  Magnezyum

  Çinko

  Serbest T3

  Serbest T4

  TSH

  ASO (Nefelometrik)

  CRP, nefelometrik

  Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)

  HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)

  Anti HBs (Mikropartikül immün assay-

  MEIA veya benzeri)

  Anti HCV (Mikropartikül immün assay-

  MEIA veya benzeri)

  Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)

  Prostat spesifik antijen (PSA)

  PSA (Serbest)

  Karsinoembriyonik antijen (CEA)

  CA-19-9

  Alfa- feto protein (AFP)

  Vitamin B12

  25-Hidroksi Vitamin D

  İdrar tetkiki (Strip ile)

  İdrar mikroskobisi

  Gaitada gizli kan aranması, manüel

  Kardiyoloji

  Elektrokardiyogram

  Transtorasik ekokardiyografi

  Kardiyovasküler stress test ( Efor Testi )

  Radyoloji

  Akciğer Grafisi ( Tek Yön )

  Abdomen US, tüm

  Üriner sistem US

 • Erkeklere Özel VIP Check-up Paketi

  ERKEK CHECK-UP

  Muayene (Dahiliye)

  Muayene (Üroloji)

  Muayene (Diyetisyen)

  Muayene (Kardiyoloji)

  Biyokimyasal Tetkikler

  Glukoz

  Glikolize hemoglobin (Hb A1C)

  Kolesterol

  HDL kolesterol

  LDL kolesterol

  Trigliserid

  Kan üre azotu (BUN)

  Kreatinin

  Ürik asit

  Alanin aminotransferaz (ALT)

  Aspartat transaminaz (AST)

  Gamma glutamil transferaz (GGT)

  Total Protein

  Mikroalbumin

  LDH izoenzimleri (Elektroforez)

  Alkalen fosfataz

  Fosfor (P)

  Potasyum

  Kalsiyum (Ca)

  Demir (Serum)

  Demir bağlama kapasitesi

  Magnezyum

  Çinko

  Serbest T3

  Serbest T4

  TSH

  ASO (Nefelometrik)

  CRP, nefelometrik

  Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)

  HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)

  Anti HBs (Mikropartikül immün assay-

  MEIA veya benzeri)

  Anti HCV (Mikropartikül immün assay-

  MEIA veya benzeri)

  Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)

  Prostat spesifik antijen (PSA)

  PSA (Serbest)

  Karsinoembriyonik antijen (CEA)

  CA-19-9

  Alfa- feto protein (AFP)

  Vitamin B12

  25-Hidroksi Vitamin D

  İdrar tetkiki (Strip ile)

  İdrar mikroskobisi

  Gaitada gizli kan aranması, manüel

  Kardiyoloji

  Elektrokardiyogram

  Transtorasik ekokardiyografi

  Kardiyovasküler stress test ( Efor Testi )

  Radyoloji

  Akciğer Grafisi ( Tek Yön )

  Abdomen US, tüm

 • Çocuklara Özel VIP Check-up Paketi

  ÇOCUK CHECK-UP

  Muayene (Çocuk)

  Biyokimyasal Tetkikler

  Glukoz

  Kolesterol

  Trigliserid

  Kan üre azotu (BUN)

  Kreatinin

  Alanin aminotransferaz (ALT)

  Aspartat transaminaz (AST)

  Alkalen fosfataz

  Demir (Serum)

  Demir bağlama kapasitesi

  Ferritin

  Vitamin B12

  Folat ( Folik Asit )

  Total lgE

  Serbest T4

  TSH

  ASO (Nefelometrik)

  CRP, nefelometrik

  HBsAg (Kemoluminesans

  veya benzeri)

  Anti HBs (Mikropartikül immün

  assay-MEIA veya benzeri)

  Anti HAV IgG (Mikropartikül immün

  assay-MEIA veya benzeri)

  Grup A streptokok tayini

  (Lateks veya ELISA)

  Periferik yayma (

  Formül lökosit) (Manuel)

  Sedimentasyon

  Tam Kan (Hemogram)

  İdrar tetkiki (Strip ile)

  İdrar mikroskobisi

  Gaitada gizli kan aranması, manüel

  Radyoloji

  Akciğer Grafisi (Tek Yön)

  Abdomen US, tüm

 • COVID-19 sonrası Check-Up programı

  MUAYENELER:

  -Kardiyoloji Bölümü
  -Dahiliye Bölümü
  -Beslenme ve Diyetetik Bölümü(Diyetisyen eşliğinde vücut analizi)

  TETKİKLER

  Laboratuvar Tetkikleri

  *Hemogram(Kan Sayımı)

  *Açlık Kan Şekeri(AKŞ)

  *HbA1c

  *ALT

  *AST

  *TSH

  *CRP

  *Sedimantasyon

  *Üre

  *Kreatin

  *HDL

  *LDL

  *Kolesterol

  *Trigliserit

  *D-dimer

  *Fibrinojen

  *Ferritin

  RADYOLOJİK TETKİKLER

  *Akciğer Tomografisi

  *COVİD-19 Antikor Testi

  *Ekg

  *Ekokardiyografi

  *Efor Testi(40 yaş üzeri)

 • Standart VIP Check-Up Paketi

  Standart Check-Up

  MUAYENELER
  Dahiliye Muayenesi
  Kardiyoloji Muayenesi
  Üroloji Muayenesi
  Diyetisyen Muayenesi
  Kadın Doğum Muaynesi

  LABORATUVAR
  *Hemogram: Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
  *Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığının tanısı
  *HbA1C: Diyabet hastalığının tanı ve takibi
  *ALT- AST- ALP: karaciğer fonksiyon testi
  *TSH: Troid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
  *FT4: Tiroid-guatır hastalıklarının tanısı
  *FT3: Troid guatır hastalıklarının tanısı
  *CRP: vücuttaki iltihap oranı tespiti
  *Sedimentasyon: enfeksiyon ve iltihabi hastalıklarının tanı ve tedavisi
  *CEA: Kanser Tarama Testi
  *HBsAg: Hepatit B Testi
  *Bun/ Üre: böbrek fonksiyon testi
  *Kreatinin: böbrek fonksiyon testi
  *HDL ve LDL Kolesterol: İyi huylu ve kötü huylu kolesterol ölçümü
  *Total Kolesterol: Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
  *Trigliserid: vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
  *Tam İdrar Tetkiki: Böbrekler, İdrar yolları ve idrar torbası hastalıkları tanısı
  *Gaitada Gizli Kan: mide ve bağırsak kanamalarının tespiti
  *Erkekler için Total PSA: Prostat kanserinin tanısı
  *Bayanlar için Smear testi

  RADYOLOJİK TETKİKLER

  *Akciğer Grafisi
  *Tüm batın Ultrasonu: karın içi organların ultrason ile incelenmesi
  *EKG: kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları tanısı
  *Ekokardiyografi: kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi
  *Efor Treadmill: kalp hastalıklarının tanısı için efor testi
  *Bayanlar için 40 yaş altı meme USG
  *Bayanlar için 40 yaş üzeri mamografi